Bestuur

Yngling Club Holland kent een bestuur van 6 bestuursleden. Een bestuurstermijn is 3 jaar per bestuurslid. Elk jaar loopt de bestuurtermijn van 1 of 2 bestuursleden af. Hierdoor is  er een gezonde doorstroom van bestuursleden, zonder dat de continuiteit van het bestuur in het geding komt. De samenstelling van het bestuur wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ALV. 

Het bestuur van 2018 ziet er als volgt uit:


marnix

Functie: Voorzitter

Naam: Marnix Disbroeck

Zeilvereninging: KWV Loosdrecht

Ynglingteam: Ned...

Mail: voorzitter[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2017 - 03/2020


hannah

Functie: Secretaris

Naam: Hannah Feringa

Zeilvereninging: De Vrijbuiter

Ynglingteam: Ned 147

Mail: secretaris[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2017 - 03/2020


mathijs

Functie: Penningmeester

Naam: Mathijs Tak

Zeilvereniging: ...

Ynglingteam: Ned ..

Mail: penningmeester[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021


anne

Functie: Wedstrijden

Naam: Anne Bertling

Zeilvereninging: ...

Ynglingteam: Ned ..

Mail: Wedstrijden[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021


kaj

Functie: Trainingen

Naam: Kaj Moorman

Zeilvereninging: De Vrijbuiter

Ynglingteam: Ned ..

Mail: Trainingen[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2016 - 03/2019


saar

Functie: Promotie

Naam: Sarah Poortinga

Zeilvereninging: nb

Ynglingteam: Ned 70

Mail: Media[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2016 - 03/2019