Bestuur

Yngling Club Holland kent een bestuur van 6 bestuursleden. Een bestuurstermijn is 3 jaar per bestuurslid. Elk jaar loopt de bestuurtermijn van 1 of 2 bestuursleden af. Hierdoor is  er een gezonde doorstroom van bestuursleden, zonder dat de continuiteit van het bestuur in het geding komt. De samenstelling van het bestuur wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ALV. 

Het bestuur van 2018 ziet er als volgt uit:


marnix

Functie: Voorzitter

Naam: Marnix van Dishoeck

Zeilvereninging: KWV Loosdrecht

Ynglingteam: NED 347

Mail: voorzitter[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2017 - 03/2020


hannah

Functie: Secretaris

Naam: Hannah Feringa

Zeilvereninging: De Vrijbuiter

Ynglingteam: NED 147

Mail: secretaris[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2017 - 03/2020


mathijs

Functie: Penningmeester

Naam: Matthijs Tak

Zeilvereniging: WSV Binnenmaas

Ynglingteam: NED 323

Mail: penningmeester[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021


Anna

Functie: Wedstrijden

Naam: Anna Bertling

Zeilvereninging: KWV de Kaag

Ynglingteam: NED 350

Mail: Wedstrijden[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021


kaj

Functie: Trainingen

Naam: Kaj Moorman

Zeilvereninging: GWV De Vrijbuiter

Ynglingteam: NED 335

Mail: Trainingen[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2016 - 03/2019


saar

Functie: Promotie

Naam: Sarah Poorting

Zeilvereninging: KWS

Ynglingteam: NED 90

Mail: Media[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2016 - 03/2019