Bestuur

Yngling Club Holland kent een bestuur van vijf bestuursleden. Een bestuurstermijn is 3 jaar per bestuurslid. Elk jaar loopt de bestuurtermijn van 1 of 2 bestuursleden af. Hierdoor is  er een gezonde doorstroom van bestuursleden, zonder dat de continuiteit van het bestuur in het geding komt. De samenstelling van het bestuur wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ALV. 

Het bestuur van 2019 ziet er als volgt uit:


marnix

Functie: Voorzitter

Naam: Marnix van Dishoeck

Zeilvereninging: KWV Loosdrecht

Ynglingteam: NED 336

Mail: voorzitter[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2017 - 03/2020


hannah

Functie: Secretaris

Naam: Hannah Feringa

Zeilvereninging: KWV de Kaag

Ynglingteam: NED 321

Mail: secretaris[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2017 - 03/2020


mathijs

Functie: Penningmeester

Naam: Matthijs Tak

Zeilvereniging: WSV Binnenmaas

Ynglingteam: NED 323

Mail: penningmeester[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021


Anna

Functie: Wedstrijden

Naam: Anna Bertling

Zeilvereninging: KWV de Kaag

Ynglingteam: NED 350

Mail: Wedstrijden[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021


Emma

Functie: Promotie

Naam: Emma Smit

Zeilvereninging:

Ynglingteam: NED 308

Mail: Media[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2019 - 03/2022