Bestuur

Yngling Club Holland kent een bestuur van vijf bestuursleden. Een bestuurstermijn is 3 jaar per bestuurslid. Elk jaar loopt de bestuurtermijn van 1 of 2 bestuursleden af. Hierdoor is er een gezonde doorstroom van bestuursleden, zonder dat de continuiteit van het bestuur in het geding komt. De samenstelling van het bestuur wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ALV. 

Het bestuur van 2021 ziet er als volgt uit:


jikke2

Functie: Voorzitter

Naam: Jikke de Jong

Zeilvereninging: KWV de Kaag

Ynglingteam: NED 321

Mail: voorzitter[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2021 - 04/2024 


bertine

Functie: Secretaris

Naam: Bertine van Dijk

Zeilvereninging: -

Ynglingteam: NED 323

Mail: secretaris[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2021- 04/2024 


mathijs

Functie: Penningmeester

Naam: Matthijs Tak

Zeilvereniging: RZV

Ynglingteam: NED 323

Mail: penningmeester[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021 (wegens corona verlengd tot 03/2022)


Anna

Functie: Wedstrijden

Naam: Anna Bertling

Zeilvereninging: KWV de Kaag

Ynglingteam: NED 350

Mail: Wedstrijden[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2018 - 03/2021 (wegens corona verlengd tot 03/2022)


Emma

Functie: Trainingen & Promotie

Naam: Emma Smit

Zeilvereninging:

Ynglingteam: NED 335

Mail: Media[]yngling.nl

Bestuurstermijn: 04/2019 - 03/2022