Algemeen

 

De Yngling Club Holland bestaat al meer dan 50 jaar. Een actieve vereniging waarin veel gebeurt:

 

Yngling Club Holland behartigt de belangen van alle Yngling-zeilers in Nederland door:

 • Het organiseren van klassenevenementen en trainingen;
 • Te overleggen met westrijdgevende watersportverenigingen ten behoeve van de organisatie van wedstrijden;
 • Contact met het Watersportverbond voor betere middelen en subsidies/sponsoring, trainingen, advies ten behoeve van metingen, etc;
 • Nederland te vertegenwoordigen in de International Yngling Association, o.a. met betrekking tot de klassenvoorschriften;
 • Geselecteerde Yngling-teams in te schrijven voor Europese en Wereldkampioenschappen en deze teams ter plaatse te ondersteunen en begeleiden;
 • Het zeilen in de Yngling te bevorderen: o.a. door deelname aan beurzen en evenementen en door de publiciteit te zoeken.

 

Het lidmaatschap van de Yngling Club Holland biedt veel voordelen:

 • Gezelligheid!
 • Kwalitatieve competitie;
 • (financiële) support bij evenementen: Internationaal en nationaal;
 • Deelname aan een klassenevenement;
  • Tenminste één van de personen aan boord moet lid van de YCH zijn
 • Deelname aan de trainingen (onder kostprijs);
  • Zeilers die ter oriëntatie een keertje mee willen trainen zijn van harte welkom
 • Scherpe prijzen voor nieuwe sets zeilen;
 • En het is één van de vereisten om in een boot van het Nationaal Jeugdzeilplan te mogen varen.

Klassecontroleur

In het handhaven van de standaarden en gelijkenis binnen onze eenheidsklasse, krijgt de Yngling Club Holland hulp van onze eigen gecertificeerd controleur. Graag stellen wij jou voor aan Peter Spruit: 

"Na vele jaren beschikt YCH nu dus weer over een officiële klassecontroleur. 

Elke klasse heeft natuurlijk zijn klassevoorschriften, bij een eenheidsklasse als de Yngling zijn die erg strikt. De meter van het Watersportverbond stelt vast dat een boot of zeil daaraan voldoet als hij een certificaat afgeeft. Maar om allerlei redenen - bijv. slijtage, reparaties, wijzigingen van de regels - kunnen vroeger of later afwijkingen ontstaan. Hier ligt ook een taak voor de klasseorganisatie, die tijdens een evenement zijn klassecontroleur een controle kan laten uitvoeren. 

Deelnemers aan een evenement kunnen onderling natuurlijk zelf ook afwijkingen constateren (en zo nodig tegen elkaar protesteren op grond van art. 78.1 RRS).

Meetstress

In elke internationale klasse is de controle (‘measurement’) bij een WK (of EK) een vast onderdeel van het evenement. De afgelopen jaren heb ik een paar keer meegeholpen op zulke evenementen. Het is me toen opgevallen dat zeilers die hoog eindigen, het alleen maar prettig vinden dat er gecontroleerd wordt. Hun boot is gewoon in orde en ze hoeven ‘alleen maar’ bezig te zijn met hun eigen wedstrijd. 

Er zijn ook zeilers die in de stress schieten, als er iets niet blijkt te kloppen of zelfs alleen maar bij de gedachte aan controle. Dat is toch niet leuk?  

Wat zijn mijn plannen? 

Natuurlijk kun je me weer tegenkomen op een WK of EK. En op nationaal niveau gaan we vanuit YCH enkele activiteiten aanbieden om meetstress te voorkomen. Nieuwe teams leg ik graag uit hoe je prima uit de voeten kunt met (zeer) beperkte kennis van de flinke berg aan regels die we als internationale en ex-Olympische klasse hebben. Vanuit YCH willen we in het kader van de voorbereiding op het WK enige aandacht besteden aan de meting, maar daarover later meer. En verder business-as-usual: veel zeilen!"

klassemeterpicture
hrt2016-304
hrt2016-309